top of page

Školení rozhodčích 3. třídy 2023

Komise rozhodčích SNH připravila školení rozhodčích 3. třídy, které se uskuteční v Dobrušce ve dnech 18. - 19. srpna 2023.


Místo konání: Areál Sokol Dobruška

Datum konání: 18. a 19. srpen 2023 (pátek, sobota)

Prezence: 15:00 – 15:30 hodin v pátek

Trvání semináře: 15:45 – 19:00 hodin v pátek a 8:30 – 18:00 hodin v sobotu

Program semináře: bude upřesněn po prezenci účastníků

Poplatek za seminář: 500 Kč (poplatek je nutné uhradit v hotovosti přímo při prezenci)

Kritéria pro získání licence: účast na školení rozhodčích, složení testu z pravidel a řádů SNH na požadovanou úroveň, splnění testu z atletiky

Stravování: pro všechny frekventanty bude zajištěna páteční večeře a sobotní snídaně a oběd + nocleh

Cestovné: cestovné se neproplácí, rozhodčí cestují na vlastní náklady


Školení rozhodčích bude složeno ze tří bloků, kdy v jeho první části proběhne výklad některých vybraných bodů pravidel a řádů národní házené, ve druhé části bude proveden test z atletiky a na závěr školení absolvují všichni frekventanti písemný test z pravidel a řádů.


V rámci školení nebude probíhat detailní výklad všech ustanovení pravidel a řádů SHN, tzn. pro úspěšné absolvování školení je základním předpokladem samostudium těchto materiálů před samotným školením.


Na semináři budou mít frekventanti možnost si zakoupit odznak rozhodčího.


Závazné přihlášení na školení rozhodčích potvrďte nejpozději do 31. 5. 2023 na e-mailovou adresu místopředsedy KR uvedenou v zápatí této pozvánky!!!


Pozvánka ZDE246 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page