top of page
vlajka_nebe_mic.jpg

CELOSTÁTNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
- VÝCVIKOVÝ TÁBOR -
MLÁDEŽE

O SOUSTŘEDĚNÍ

-   T R É N I N K Y   -

vtm23.jpg
vtm10_edited.jpg
vtm36.jpg
vtm9.jpg

-   V Ý L E T Y   -

vtm4.jpg
vtm21.jpg
vtm22.jpg
vtm32.jpg

-   Z Á P A S Y   -

vtm7_edited.jpg
vtm33.jpg
vtm35.jpg
vtm34.jpg

-   Z Á Ž I T K Y   A   D O B R O D R U Ž S T V Í   -

vtm5_edited.jpg
vtm3.jpg
vtm20_edited.jpg
vtm2.jpg

-   P Ř Á T E L S T V Í   N A P Ř Í Č   R E P U B L I K O U   -

vtm13.jpg
vtm25.jpg
vtm1.jpg
vtm31.jpg

!!! DŮLEŽITÉ !!!

 VTM - Celostátní soustředění 2024

30. 6. - 6. 7. 2024 v Novém Městě nad Metují a Dobrušce

Vážení sportovní přátelé, funkcionáři, trenéři, rodiče, hráčky a hráči národní házené,

tak jako každým rokem, i letos uspořádá komise mládeže SNH ve spolupráci s SK Krčín další ročník celostátního soustředění žactva v národní házené, letos se jedná již o 44. ročník! Na toto soustředění jsou každoročně vybíráni zkušení a úspěšní trenéři mládeže (pochopitelně s potřebnou kvalifikací) ze všech koutů naší házenkářské republiky. 
 

Termín soustředění: 30. 6. – 6. 7. 2024 
 

Místo: Nové Město nad Metují a Dobruška

Věková hranice: 7 - 15 let (včetně)

Soustředění bude v jednom termínu pro starší žactvo, mladší žactvo a opět i pro minižactvo. Věková hranice je 7–15 let (včetně). Výjimečně je možné vzít dítě o rok mladší nebo o rok starší, než je uvedený limit (děláme to z důvodů jako je kamarádství v oddíle, sourozenci a podobně).

Cena za soustředění: 4.500, - Kč/osoba

V ceně je tak jako každým rokem zahrnuto úplně vše – doprava (přepravci z jednotlivých míst budou určeni až podle zájmů dětí), strava (5x denně + stálý pitný režim), ubytování (bude v tělocvičnách školy, ve vlastních spacích pytlích), nájmy za sportoviště, výlet, ceny za soutěže a všechny další výdaje se soustředěním spojené. 

Termín přihlášek: 25. 5. 2024

Jelikož v minulých letech byl o akci velký zájem (cca 150 až 200 dětí), byly i letos materiály a přihláška rozeslány s dostatečným časovým předstihem.  Termín pro odevzdání přihlášky je do 25.05.2024 (po tomto datu již budou bráni pouze náhradníci). Do poloviny měsíce června obdrží přihlášené děti prostřednictvím e-mailu či trenérů materiály a podrobnější informace, které jsou potřebné k soustředění. Pokud se stane, že někdo materiály neobdrží do 15.06.2024, nechť se prosím ozve na níže uvedený e-mail.

Níže přiloženou přihlášku vyplňujte čitelně a posílejte na e-mail alexandrasvobodova@outlook.com (nepoužívajte prosím v minulých ročnících platné e-maily – nejsou již funkční).

Případné dotazy k soustředění a jeho průběhu rád zodpoví hlavní vedoucí soustředění pan Ctirad Štěpánek na e-mailové adrese stepanek.c@tiscali.cz, dotazy k přihlašování prosím směřujte na zástupkyni vedoucího paní Alexandru Svobodovou na e-mailovou adresu alexandrasvobodova@outlook.com.

Přihláška ke stažení ZDE

Těšíme se na Vaši účast !!!

bottom of page